Overall archive by date

Visit of Christine Cloarec, French MP in charge of a government mission on the fair level of social benefits – Brussels – July 25, 2018
Prestation de services électroniques: le modèle Banque Carrefour

Nationale Loterij – Brussels – July 23, 2018
Inleiding tot G-Cloud

Familiehulp – Toekomsttafel digitalisering – Brussels – July 3, 2018
ICT als enabler: enkele opportuniteiten

Sectorwatchers Externe Betrekkingen KSZ/eHealth-platform – Brussels – June 18, 2018
Enkele nieuwe tendenzen in ICT

Vlaamse Vereniging van Tandheelkundige Experten – Leuven – June 14, 2018
GDPR of AVG en tandartsen: wat moet er gebeuren ?

Absym Bruxelles – Brussels – June 9, 2018
eSanté et plate-forme eHealth: réalisations et quelques défis

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – 20 jaar responsabilisering van de OISZ – Brussels – May 25, 2018
Evolutie en stand van zaken op het vlak van ICTEvolution et état d’avancement sur le plan des TIC

22nd Conference of the National Union of Catholic Flemish Nurses and Midwifes (NVKVV) on ICT and health care – Affligem – May 17, 2018
eGezondheid: stand van zaken en recente ontwikkelingen

4Instance Conference – Public sector and blockchain – Brussels – May 15, 2018
Enkele kritische succesfactoren voor een zinvol gebruik van blockchain in een overheidsomgeving

4Instance Conference – Public sector and blockchain – Brussels – May 15, 2018
Blockchain and smart contracts under the hood (by Kristof Verslype)

Vlaams Parlement – Brussels – May 15, 2018
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en automatische toekenning van rechten

Navormingsprogramma Klinische Biologie UZ Brussel – Brussels – April 27, 2018
GDPR en klinisch biologen: wat moet er gebeuren ?

Instituut voor Sociaal Recht (ISR) van de KU Leuven – Feestelijke zitting 50 jaar ISR – Leuven – April 26, 2018
Informatie als strategische productiefactor voor een effectieve en efficiënte sociale bescherming

Chronische Pijn Vereniging ‘t Lichtpuntje – Malle – April, 21, 2018
eGezondheid: het belang van elektronisch informatiebeheer en elektronische informatie-uitwisseling in de Belgische gezondheidszorg

Verbond der Vlaamse Tandartsen – Brussels – April 19, 2018
GDPR of AVG en tandartsen: wat moet er gebeuren ?

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten & Royal Society of Edinburgh – Workshop on privacy, health care and data science – Brussels – April 17, 2018
Big data analysis in health care and the General Data Protection Regulation

Flexsoft – Ghent – March 20, 2018
Masterclass GDPR in de praktijk

Vlaamse Vereniging voor Tandheelkundige Experten – Leuven – March 15, 2018
eGezondheid en tandartsen, nu en in de toekomst

Thomas More Kempen – Brussels – February 23, 2018
eGezondheid in de geestelijke gezondheidszorg, nu en in de toekomst

Famifed – Brussels – February 22, 2018
Réseau de la sécurité sociale menace ou opportunité ?

Werkbezoek Life, Sciences en Health van Nederlands Minister Sigrid Kaag – IMEC – Leuven – February 21, 2018
eGezondheid in België, nu en in de toekomst

Limburg School for eXcellence – Hasselt – February 20, 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het bijzonder de gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Emmaüs vzw – Duffel – February 19, 2018
eGezondheid nu en in de toekomst

Crossroads Bank for Social Security – Brussels – January 26, 2018
Presentation to the staff on the results of 2017 and objectives for 2018

eHealth-platform – Brussels – January 26, 2018
Presentation to the staff on the results of 2017 and objectives for 2018

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – January 25, 2018
Integratie Itsme in Federal Authentication Service (FAS)

Ignatius Scholen Brussel – Brussels – January 18, 2018
De toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in onderwijsinstellingen

Nationale Arbeidsraad – Brussels – January 15, 2018
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en administratieve vereenvoudiging

La Société Scientifique de Médecine Générale – Namur – December 14, 2017
Où nous mène l’informatique médicale ?

ULB – Brussels – December 14, 2017
L’e-Santé en Belgique – Etat des lieux et perspectives (by Thibaut Duvillier)

Domus Medica – Antwerp – December 9, 2017
GDPR: wat moet er gebeuren ?

Peer review sessie tandartsen – Leuven – November 28, 2017
eGezondheid nu en in de toekomst

Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen – Brussels – November 20, 2017
Bureau van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen – Brussels – November 8, 2017
eGezondheid en (extramurale) artsen-specialisten

Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen – Brussels – November 20, 2017
Health data: historiek en veiligheidsmaatregelen (by Johan Van Bussel)

Kortom vzw – Spoedcursus GDPR – Brussels, November 20, 2017
GDPR: spoedcursus

Artsenorganisatie Noord West-Vlaanderen – Minisymposium “Het elektronisch communicatielandschap in de medische wereld vandaag” – Bruges – November 18, 2017
eGezondheid nu en in de toekomstGDPR en de beveiliging van (patiënten)gegevens: wat moet er gebeuren ?

Beltug – Seminar “Authentication in a digital world – where are we ?” – Zellik – November 16, 2017
Public private partnership concerning user and access management (UAM): the vision of the federal administration

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving – Brussels – November 7, 2017
Blockchain – Wenselijkheid van een agile aanpak over overheidsniveaus heen

Kamer van Volksvertegenwoordigers – Commissie Volksgezondheid – Brussels – October 24, 2017
Orgadon: vers une solution électronique sécurisée pour l’enregistrement des dons d’organes

Observatoire Franco-Belge de la Santé – Chièvres – October 19, 2017
Quels sont les bénéfices de l’eSanté pour la société ?

Domus Medica – Antwerp – October 14, 2017
GDPR en de beveiliging van (patiënten)gegevens: wat moet er gebeuren?

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Brussels – October 13, 2017
GDPR in ziekenhuizen: beleidsaspecten en actieplan

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – Ghent – October 12, 2017
GDPR: enkele belangrijke aandachtspunten

Verbond van Belgische Ondernemingen – Brussels – October 11, 2017
eBox enterprise

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Brussels – October 2, 2017
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – Brussels – September 29, 2017
Service center

Christelijke Mutualiteiten – Hasselt – September 26, 2017
Maatschappelijke winst door eGezondheid

The World Bank – Washington/Brussels – September 7, 2017
eGovernment in the Belgian social sector, co-ordinated by the Crossroads Bank for Social Security

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – September 1, 2017
BelEESSI

RIZIV – Brussels – July 24, 2017
Service center

ProRec/Agoria – Brussels – June 29, 2017
Nouveau processus d’évaluation

21st Conference of the National Union of Catholic Flemish Nurses and Midwifes (NVKVV) on ICT and health care – Affligem – May 16, 2017
eGezondheid stilaan op kruissnelheid

Familiehulp – Strategic seminar – Brussels – May 13, 2017
ICT-strategie: enkele ideeën

Digital Transformation Conference – Mechelen – May 10, 2017
Digital transformation: a marriage between public and private sector

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – April 28, 2017 & March 17, 2017
Update ICT en informatieveiligheid: BeConnected in G-Cloud, G-Clouddienst voor behandeling parlementaire vragen, linkenregister, blockchain (concept en mogelijkheden), aanpassing minimale normen en beleidslijnen informatieveiligheid

V-ICT-OR – Kennisdag “Blockchain in de overheid” – Antwerp – April 26, 2017
Blockchain: wenselijkheid van een agile aanpak over overheidsniveaus heen

Steering Committee Healthdata.be – Brussels – March 31, 2017
Impact van de GDPR op beleidsondersteunende wetenschappelijke datacollecties van Healthdata.be

HIMSS Europe – Liège – March 29, 2017
eSanté: la Roadmap 2.0 et le rôle de la Plate-forme eHealth

Smals – Brussels – March 14, 2017
Blockchain: meer dan een hype

Vlaamse Vereniging Artsen in de Gehandicaptenzorg – Leuven – March 11, 2017
eGezondheid in Vlaamse voorzieningen voor personen met een handicap

CNAV – Brussels –  March 9, 2017
Prestation de services électroniques: le modèle Banque Carrefour

IT-Centraal – Ghent – February 21, 2017
Toekomstgericht ICT-beleid: een samenwerking tussen overheids- en private spelers

Benelux Interparlementaire Assemblee – Brussels – February 3, 2017
Efficient and secure transborder exchange of patient data

eHealth-platform – Brussels – January 27, 2017
Presentation to the staff on the results of 2016 and objectives for 2017

Crossroads Bank for Social Security – Brussels – January 27, 2017
Presentation to the staff on the results of 2016 and objectives for 2017

Infoday Mobile Health – Brussels – January 25, 2017
mHealth: modularity & standards, authentication and cloud & security aspects of the cloud

Chamber of Representatives – Hearing about big data analysis in health care – Brussels – January 25, 2017
Big data analysis in health care

Senate – Hearing about mobile health – Brussels – January 23, 2017
Mobile health: follow-up

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – January 20, 2017
Strategische personeelsplanning nav G-Cloud, vervanging papieren token en aanpassing security policies aan GDPR

Management Comité FedHealth – Brussels – January 18, 2017
Uppad (Unique Portal for Professionals for Administrative Data)

Nationale Raad van de Orde der Artsen – Diegem – January 14, 2017
Introduction to Cloud

Federal Public Service for Economy, S.M.E.’s, Self-employed and Energy – Brussels – January 12, 2017
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

4Instance conference: does cloud made digital modernisation affordable ? – Brussels – December 5, 2016
Inleiding tot de G-Cloud

CHU  Marie Curie – Lodelinsart – November 23, 2016
eSanté : la Roadmap 2.0 et le rôle de la Plate-forme eHealth

Artsenbond Vesalius – Roeselare – November 20, 2016
eGezondheid: de Roadmap 2.0 en de rol van het eHealth-platform

College van Instellingen van Openbaar Nut – Brussels – November 17, 2016
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

CM Oostende – Ostend – October 24, 2016
eGezondheid: de Roadmap 2.0 en de rol van het eHealth-platform

Korps van de Inspectie van Financiën – Brussels – October 21, 2016
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

Nationaal Intermutualistisch College – Brussels – October 17, 2016
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

Norwegian Data Protection Authority – Brussels – October 14, 2016
The Crossroads Bank for Social Security: information security and privacy protection by design without unnecessary impediments of effective and efficient electronic information management

OLV Ziekenhuis Aalst – Aalst – October 4, 2016
eGezondheid: de Roadmap 2.0 en de rol van het eHealth-platform

Lokaal Overleg Comité cardiologie Halle/Vilvoorde – Sint-Pieters-Leeuw – September 13, 2016
eGezondheid: de Roadmap 2.0, met bijzondere aandacht voor actiepunten voor cardiologen

Some ideas transmitted to Agoria – Brussels – September 6, 2016
Enkele ideeën voor publiek-private samenwerking met het oog op een digitale maatschappij

Nationaal Intermutualistisch College – Brussels – September 6, 2016
Onafhankelijk functioneel beheer van ICT-toepassingen op een gemeenschappelijk platform

Senate – Hearing about mobile health – Brussels – July 1, 2016
Mobile health (Dutch version) – Mobile health (French version)

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – July 1, 2016
Authenticatiemiddelen op mobiele devices & vervanging papieren token

Union des Caisses nationales de Sécurité sociale de la France – Brussels – June 28, 2016
La numérisation de la sécurité sociale belge: le modèle de la Banque Carrefour

Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – Brussels – June 22, 2016
College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – June 10, 2016
De algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming
Le réglement général de l’UE sur la protection des données

UZGent – Ghent – June 18, 2016
eGezondheid: de Roadmap 2.0, met bijzondere aandacht voor actiepunten voor ziekenhuizen

CIB Symposium – Genval – June 3, 2016
eHealth: state of affairs and perspectives

Academische zitting ter gelegenheid van de bevelsovergave van de Directeur van het Competentiecentrum voor Vliegend Materieel en Communicatie- en Informatiesystemen – Vilvoorde – June 3, 2016
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

PublicA – Brussels – June 2, 2016
De weg naar een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg gebaseerd op een veilige elektronische gegevensdeling tussen alle zorgpartners

20th Conference of the National Union of Catholic Flemish Nurses and Midwifes (NVKVV) on ICT and health care – Affligem – May 26, 2016
eGezondheid: de Roadmap 2.0, met bijzondere aandacht voor mobile health

Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers – Hoorzitting over de automatische toekenning van rechten – Brussels – May 25, 2016
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en automatische toekenning van rechten

Attentia – Brussel – April 26, 2016
eGezondheid: stand van zaken, prioriteiten en rol van het eHealth-platform

Interkabinettenwerkgroep – Brussels – April 15, 2016
Mobiele authenticatie

Strategic G-Cloud Board – Brussels – April 14, 2016
Samenwerken aan de G-Cloud – Unis pour le G-Cloud

Werkgroep Sociale Correcties – Brussels – April 14, 2016
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en automatische toekenning van rechten

CM Waas en Dender – Lokeren – April 12, 2016
eGezondheid: stand van zaken, prioriteiten en rol van het eHealth-platform

mHealth Congres – Brussels – March 24, 2016
Mobile health (Dutch version) – Mobile health (French version)

ICT congres voor publieke sector Connected Day – Mechelen – March 22, 2016
Samenwerken aan de G-Cloud

Vzw AZ Nikolaas – Sint-Niklaas – March 17, 2016
eGezondheid: stand van zaken, prioriteiten en rol van het eHealth-platform

Business meets IT – Minoc Media Services – Antwerp – March 17, 2016
Bouwstenen voor de G-Cloud – Datacenters in de Belgische overheid

Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde – Brussels – March 11, 2016
eHealth: state of affairs and perspectives

Comité van de Dienstenintegratoren – Brussels – February 25, 2016
Samenwerking tussen dienstenintegratoren: voorstel van taakverdeling
Coopération entre intégrateurs de services: proposition de répartition des tâches

Belgian Society of Cardiology – Brussels – January 28, 2016
eHealth: state of affairs and perspectives

Huis voor Gezondheid & Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles – Brussels – January 26, 2016
eGezondheid: stand van zaken, prioriteiten en rol van het eHealth-platform

11e Nieuwjaarssymposium van ZNA Cardiologie voor huisartsen – Antwerp – January 23, 2016
eGezondheid: stand van zaken, prioriteiten en rol van het eHealth-platform

ASBL Groupement des Médecins de Binche et Entités Avoisinantes – Binche – December 12, 2015
eSanté: état d’avancement, priorités et rôle de la Plate-forme eHealth

eSanté Bruxelloise – Brussels – December 8, 2015
eGezondheid: ICT als ondersteuning voor een kwalitatieve en betaalbare zorg

EBP Healthcare & Finances Congress – Brussels – December 4, 2015
eGezondheid en beheersing van ICT-kosten in ziekenhuizen

Cloud Computing & Datacenter Forum – Brussels – November 17, 2015
Pragmatisch meebouwen aan de hybride government community cloud

Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen – Geel – November 14, 2015
eGezondheid: stand van zaken, prioriteiten en rol van het eHealth-platform

4Instance – 17e Overheidscongres on “Improving public sector productivity through business-strategic and business-IT alignment” – Brussels – October 29, 2015
Hoe de top betrekken bij een strategisch beleid inzake informatiebeheer ?

Caisse primaire d’assurance maladie – Paris – September 22, 2015
Plate-forme eHealth: mission, stratégie, état d’avancement et perspectives

Vlaamse Overheid – Departement Informatie Vlaanderen – Brussels – September 11, 2015
Geïntegreerde dienstverlening in de sociale sector in verandering

Vlaamse Ouderenraad vzw – Brussels – September 3, 2015
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en automatische toekenning van rechten

Zenito – Groot-Bijgaarden – July 2, 2015
ICT in de sociale sector: stand van zaken, uitdagingen en opportuniteiten

Universitair Ziekenhuis Brussel – Brussels – June 9, 2015
eHealth: stand van zaken en perspectieven

MOVI – Brussels – May 29, 2015
Geen muren, samen besturen: geïntegreerde dienstverlening aan burgers en ondernemingen

Belgian Association of Pharmaceutical Medecine Professionals vzw – Brussels – March 27, 2015
eHealth-platform: state of affairs and perspectives

Postgraduate Fundamentals in Management KULeuven – Leuven – March 20, 2015
eHealth: elektronische samenwerking tussen alle actoren in de zorg

AZ Sint-Jozef Malle – Westmalle – March 18, 2015
eHealth: stand van zaken en perspectieven

GS1 Belgilux Healthcare Day – Brussels – March 9, 2015
eHealth for quality & continuity of care and patient safety

iMinds Medical IT seminar – Ghent – March 6, 2015
eHealth-platform: state of affairs and perspectives

KPMG Advisory – Brussels – March 3, 2015
Big data: some experiences in the social sector

Delta i Consulting – Brussels – February 26, 2015
Slim besparen: enkele ideeën

Christelijke Mutualiteit – Brussels – February 20, 2015
Beheersing van ICT-kosten in ziekenhuizen

Association Scientifique de Médecine d’Assurance – Brussels – February 11, 2015
Plate-forme eHealth: état d’avancement et perspectives

Artsenkring Halle en omgeving vzw – Halle – January 21, 2015
eHealth-platform: stand van zaken en perspectieven

Zorgnet Vlaanderen – Bestuurscollege van ziekenhuizen – Brussels, January 16, 2015
Beheersing van ICT-kosten door ziekenhuismanagers

VZW Medici Alostae – Aalst – December 6, 2014
Geneeskundige Kring Tienen – Tienen – November 18, 2014
Huisartsenkring Dilsen-Stokkem – Maasmechelen – November 15, 2014
eHealth-platform: stand van zaken en perspectieven

Inno.com – Beerzel – November 25, 2014
eHealth Platform: progress and prospects

Visit of a delegation of the Spanish government – Brussels – October 28, 2014
eHealth Platform: progress and prospects

54th general meeting of the EU of Social Pharmacies – Brussels – September 26, 2014
eHealth Platform: progress and prospects

College van de Voorzitters van de Federale Overheidsdiensten – Brussels – September 2, 2014
College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – July 11, 2014
Coherent, efficiënt en toekomstgericht ICT beleid

Visit of a delegation of the French government – Brussels – July 31, 2014
Prestation de services électroniques: le modèle Banque Carrefour

Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren Limburg – Hasselt – June 21, 2014
Huisartsenvereniging regio Herentals – Herentals – June 14, 2014
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Brussels – June 12, 2014
eHealth-platform: stand van zaken en perspectieven
Plate-forme eHealth: état d’avancement et perspectives

International Federation of Computer Law Associations – Antwerp – June 5, 2014
The Belgian eHealth program and its legal framework

Allen & Overy – Brussels – May 27, 2014
eHealth: Belgian approach with specific attention to research support

18th Conference of the National Union of Catholic Flemish Nurses and Midwifes (NVKVV) on ICT and health care – Affligem – May 22, 2014
eHealth-platform: stand van zaken en perspectieven

Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingwetenschap (KULeuven) – Ghent – May 15, 2014
Beheersing van ICT-kosten door ziekenhuismanagers

Institute for Pharmaceutical Business Administration – Brussels – May 15, 2014
Het eHealth-platform als motor en coördinator

Gemalto – Brussels – May 14, 2014
Identity Conference: modernization of health processes in Belgium

Leuven.Inc – Heverlee – May 13, 2014
The eHealth platform: current situation and future perspectives

Zorgnet Vlaanderen – Brussels – May 7, 2014
Het eHealth-platform als motor en coördinator

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU – Brussels – April 25, 2014
Het eHealth-platform als motor en coördinator

Iscientia – Brussels – April 23, 2014
The eHealth platform: current situation and future perspectives

Abbvie – Grimbergen – April 1, 2014
Het eHealth-platform als motor en coördinator

Vlaams Artsensyndicaat v.z.w. – Antwerp – March 22, 2014
Het eHealth-platform: stand van zaken en toekomstperspectieven

Health One Day – Neder-Over-Heembeek – March 15, 2014
Het eHealth-platform als motor en coördinator

Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen – Sint-Niklaas – February 18, 2014
Het eHealth-platform: stand van zaken en toekomstperspectieven

Conference of the Center for Hospital and Nursing Sciences (KULeuven) on “Elektronische patiëntendossiers in zorgvoorzieningen” – Leuven – January 30, 2014
eHealth, Vitalink, … Integratie van elektronische patiëntendossiers

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin – Brussels – January 16, 2014
Het eHealth-platform als motor en coördinator

Alumni Lovanienses – Leuven – November 20, 2013
eHealth: uitdagingen en stand van zaken

ISACA & ISSA Belgium Event – Brussels – November 19, 2013
Belgian Internet Security Conference (Belnet) – Brussels – October 24, 2013
Information security approach within the Belgian social & health sector

Microsoft Innovation Center vzw – Affligem – November 12, 2013
Mogelijk businesspotentieel van het eHealth-platform voor ICT-leveranciers en ICT- start-ups

Lecture at VUB – Faculty of Medicine and Pharmacy – Brussels – October 25, 2013
Lecture at UGent – Bachelor Medicine – Ghent – October 23, 2013
eHealth-platform in de praktijk voor artsen

Vlaams Welzijnsverbond VZW – Brussels – October 23, 2013
eHealth in de welzijnssector

17th Conference of the National Union of Catholic Flemish Nurses and Midwifes (NVKVV) on Solutions for care – Affligem – May 16, 2013
Stand van zaken en toekomstperspectieven eHealth, inclusief roadmap Rondetafel eHealth 2013-2018

Bond Moyson Oost-Vlaanderen – Zwijnaarde – May 24, 2013
CM Antwerpen – Antwerp – April 26, 2013
eHealth: stand van zaken en toekomstperspectieveneHealth: état d’avancement et perspectives futures

12th Government Conference on “How big data will play a fundamental role in the future of public services” by 4Instance – Brussels – April 16, 2013
How big data will play a fundamental role in the future of public services

Seminar by Strategic Seminars on “Het veralgemeend gebruik van authentieke bronnen: gevolgen en opportuniteiten voor uw organisatie” – Brussels – March 29, 2013
Welke lessen kunnen we trekken uit het concept van dienstenintegrator voor de instellingen van de sociale sector ?
Quelles leçons d’avenir tirer du concept d’intégrateur de services pour les institutions du secteur social ?

20th VRG Alumni Day – Leuven – March 8, 2013
eHealth: stand van zaken en toekomstperspectieven

Seminar by SEL Turnhout on “Zorgzame e-communicatie – De zorg in de Kempen in een elektronisch perspectief” – Turnhout – February 8, 2013
eHealth: stand van zaken en toekomstperspectieven

6th International Computer, Data Protection & Privacy Conference on Reloading data protection – Brussels – January 23, 2013
Opinion about the draft privacy regulation of the EC

1st vMA Management Congress on Management tomorrow – Mechelen – December 14, 2012
Leadership

Vlaams Parlement – Brussels – November 27, 2012
Automatische toekenning van rechten in de sociale sector

Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie vzw – Leuven – November 9, 2012
eHealth & elektronische communicatie

IBM Benelux Management Team – Evere – November 6, 2012
IBM Benelux Management Team

Geneeskundige Kring Oudenaarde – Oudenaarde – October 16, 2012
eHealth & elektronische communicatie

Vlaamse Vereniging voor Tandartsen – Brussels – October 4, 2012
eHealth & elektronische communicatie

CONFENIS 6th International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems – Ghent – September 20, 2012
eHealth: some challenges

Interactief congres Facility management in de zorg voor ziekenhuizen en woonzorgcentra – Antwerp – May 31, 2012
eHealth en elektronische communicatie in de eerste en de tweede lijn

Algemene vergadering van de Belgische vereniging van apothekers specialisten in klinische biologie – Leuven – April 18, 2012
Het eHealth-platform: doelstellingen, stand van zaken en toekomstperspectieven

IBM Cloud Gov event – Brussels – June 23, 2011
Cloud computing in de Belgische sociale en gezondheidssector

Visit of a Qinghai delegation (China) to Flanders – Brussels – June 20, 2011
Information management in the Belgian social and health care sector

Symposium by the Belgian Centre for Evidence Based Medicine (CEBAM) on E-best-practice – Leuven – June 16, 2011
eHealth met respect voor de privacy en het beroepsgeheim: rol van het eHealth-platform

Interministerial Conference on Public Health – Brussels – June 6, 2011
De extramurale zorgkluisLe coffret de soins extramural

Solvay Brussels School Alumni – IT Club – Brussels – June 1, 2011
La plate-forme eHealth: défis et opportunités TIC et business

Symposium by the Provincial Council of Antwerp of the Medical Association on Shared professional secrecy – Antwerp – May 14, 2011
eHealth met respect voor het beroepsgeheim: bouwstenen aangeboden door het eHealth-platform

Executive Roundtable by IBM on Analytics based decision making – Brussels – May 11, 2011
Enkele voorbeelden van analytics based decision making in de sociale sector

Belgian House of Representatives – Commission for Public Health – Brussels – May 11, 2011
Het eHealth-platform: stand van zaken, prioriteiten en voorstellenLa plate-forme eHealth: état d’avancement, priorités et propositions

3rd Trefdag of HR Public on Leadership – Leuven – May 6, 2011
Leadership

Symposium for Coordinating and Advisory Physicians of Rest and Nursing Homes – Brussels – April 30, 2011
Voordelen van het eHealth-platform voor woonzorgcentra

Workshop Walloon Government – Namur – March 3, 2011
La plate-forme eHealth: missions, fonctionnement, état de la situation et priorités pour le futur

“Tour of Flandres” for cities, municipalities and public centres for social welfare by the Flemish Privacy Commission – Antwerp, Leuven, Hasselt, Ghent and Harelbeke – March 1, 9, 24, 25 and 29, 2011
Hoe elektronische samenwerking tussen gemeente en OCMW qua privacybescherming correct organiseren?

Day of the starting health professional – Ghent – February 26, 2011
E-stromen in de gezondheidszorg: zegen of zorgen ?

Conference on “The electronic government in 2011: state of affairs and future perspectives of eGovernment in Belgium – Leuven – February 24, 2011
eGovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe?

Board of Directors of the eHealth-platform – Brussels – February 8, 2011
Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 december 2010La plate-forme eHealth: un état d’avancement au 31 décembre 2010

VOKA Health Community – Brussels – February 2, 2011
Korte stand van zaken van het eHealth-platform en de prioriteiten voor de komende periode

4th International Conference on Computers, privacy and data protection – Brussels – January 25, 2011
The doctor’s eHealth agenda: some priorities of the Belgian eHealth-platform

Current affairs class of the Pension Law Course – Leuven – December 21, 2010
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor van elektronische dienstverlening in de sociale sector

eGovernment Conference “Lift-off towards open government” of the European Union – Brussels – December 15-16, 2010
How can I trust the rest of Europe ? Requirements and a possible organisation with regard to epSOS and eHealth

Board of Directors of the eHealth-platform – Brussels – December 14, 2011
Het eHealth-platform: strategie 2011-2013La plate-forme eHealth: stratégie 2011-2013

FlandersBio seminar on Life sciences and ICT – Leuven – December 9, 2010
How the eHealth-platform can be of use for e-LifeSciences

Universiteit van de Derde Leeftijd Leuven – Leuven – November 30, 2010
eHealth, gezondheidsgegevens en privacybeschermingSummary of the presentation

Workshop Flemish Government – Brussels – November 29, 2010
Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten

Local Multidisciplinary Network Lokeren/Lochristi – Lochristi – November 25, 2010
Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten

European Forum of the insurance against accidents at work and occupational diseases – Brussels – November 25, 2010
Electronic information exchange within the Belgian social sector coordinated by the Crossroads Bank for Social Security

eHealth Congress of TMAB and Agoria ICT – Brussels – November 25, 2010
Korte stand van zaken van het eHealth-platform en prioriteiten voor de komende periode

International Conference on Privacy & Scientific Research: from Obstruction to Construction – Brussels – November 22, 2010
ICT in health research: challenges and opportunities for privacy protection

Meeting of the chief medical officers of the Member States of the European Union – Liège – November 15, 2010
eHealth in support of high quality care for rare disease patients in Europe

Seminar on the Belgian Longitudinal Health Information System – Brussels – November 8, 2010
The possible support of the Crossroads Bank for Social Security (CBSS) and the eHealth platform to the Belgian Longitudinal Health Information System

Bachelor of Medicine and Dentistry at the Ghent University – Ghent – October 27, 2010
Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten

Seminar by the Belgian Medical Informatics Association on “eHealth Belgium – the Netherlands” – Brussels – October 15, 2010
The eHealth-platform as a support of high quality healthcare and administrative simplification

Conference of the Belgian Privacy Commission – Brussels – October 8, 2010
De aanbeveling van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake gebruikers- en toegangsbeheer in de overheidssector volgens het principe van de cirkels van vertrouwen

Assuralia – Brussels – October 7, 2010
Ministère de la Communauté Française – October 4, 2010
Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteitenLa plate-forme eHealth à l’appui des soins de santé de haute qualité avec un minimum de formalités administratives

National Council for Hospital Services – Brussels – October 7, 2010
De stand van zaken van het eHealth-platform en enkele uitdagingen inzake eHealth voor ziekenhuizenL’état de la situation de la plate-forme eHealth et quelques défis en matière d’Health pour les hôpitaux

Wit-Gele Kruis Vlaanderen – Brussels – October 1, 2010
Conference by Eetexpert vzw – Leuven – September 9, 2010
Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten

IBM Academy – Brussels – September 15, 2010
Electronic exchange of information within the social sector

Innovation Forum 2010 on Health & Technology – Leuven – June 25, 2010
The eHealth-platform as a support of high quality healthcare and administrative simplification

SAI Workshop on Innovative ICT-developments for healthcare – Brussels – June 24, 2010
Training course of the Studiecentrum Gezondheidszorg on eHealth and Minimal Clinical Data – Elewijt – June 17, 2010
Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten

Information session by Agoria on ePrescription – Brussels – June 15, 2010
ePrescription via het eHealth-platform en in het kader van het Europese epSOS-project

Conference of the Flemish Lawyers Association on “Law and progress” – Antwerp – May 7, 2010
Recht en vooruitgang: gevalstudie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform

Board of Directors of the Auxiliary Fund for Sickness and Incapacity Insurance – Brussels – May 5, 2010
Het eHealth-platform: een stand van zakenLa plate-forme eHealth: un état d’avancement

Flemish Parliament – Commission for Public Health – Brussels – March 30, 2010
Het eHealth-platform: doelstellingen en stand van zaken

7th Government Conference on “Shaping the future of public sector” by 4Instance – Brussels – March 24, 2010
Integrated services delivery based on eGovernment

Politeia seminar on “eHealth, privacy and health data” – Brussels – March 18, 2010
eHealth met een goed evenwicht tussen efficiëntie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Partezis seminar on “From cost control to process optimization and added value” – Schelle – February 11, 2010
Enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth

Conference of the Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment on “Het geïnformatiseerd patiëntendossier in de rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden voor bejaarden” – Brussels – February 5, 2010
Het elektronisch bewonersdossier in rust- en verzorgingstehuizen: mogelijke bijdrage van het eHealth-platform

Press conference Belgian Commission for the Protection of Privacy – Brussels – January 15, 2010
20 jaar veilige elektronische gegevensuitwisseling in de sociale sector met respect voor de persoonlijke levenssfeer20 ans d’échanges de données électroniques et sécurisés au sein du secteur social dans le respect de la vie privée

Board of Directors of the eHealth-platform – Brussels – January 12, 2010
Het eHealth-platform: een stand van zakenLa plate-forme eHealth: un état d’avancement

Visit of IBM France and French journalists – Brussels – December 3, 2009
La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale: le citoyen et l’entreprise au coeur de l’innovation

Seminar of the Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – Brussels – December 2, 2009
Day of the General Practitioner by Domus Medica – Antwerp – November 14, 2009
Het eHealth-platform vandaag en morgen

Regional summit of civil registries and identification of the InterAmerican Development Bank and the Latin American and Caribbean Council for Civil Registration, Identification and Vital Statistics (CLARCIEV)- Bogota/Brussels – November 4, 2009
Strategic importance of identity and access management (IAM). The case of the Belgian social and health sector

RealDolmen Roundtable for CXO’s in Healthcare – Mol – October 29, 2009
eHealth: kansen en uitdagingen voor ziekenhuizen

Seminar of Ernst & Young – Brussels – October 29, 2009
Electronic exchange of information within the social sector

Information day of the Belgian eHealth-platform on new eHealth applications for hospitals – Brussels – October 8, 2009
Nieuwe eHealth-toepassingen voor ziekenhuizen (toegang tot Rijksregister en tot KSZ-registers, elektronisch geneesmiddelenvoorschrift, end-to-end vercijfering) – eBirth: elektronische kennisgeving van geboorte
Des nouvelles applications eHealth pour les hôpitaux (accès au Registre national et aux registres BCSS, préscription électronique de médicaments, chiffrement de bout en bout)eBirth: notification électronique des naissances

Permanent education course by the Scientific Association of Medicine in Assurance – Leuven – October 7, 2009
Het eHealth-platform: doelstellingen, werkingsprincipes en stand van zaken

13th Belgian Congress for Rheumatology – Mechelen – September 23, 2009
The eHealth-platform as a secure and efficient data transfer tool in the health sector

Health Innovation Forum of Belgacom – Ophain – September 17, 2009
The eHealth-platform: objectives, operating principles and status questionis

Conference of physicians and pharmacists on eHealth – Hasselt – September 10, 2009
Het eHealth-platform: doelstellingen, organisatie en stand van zaken

Information day of the Belgian eHealth-platform – Brussels – June 4, 2009
Het eHealth-platform: algemene presentatie en stand van zakenLa plate-forme eHealth: présentation générale et état d’avancement

Seminar of the Belgian Privacy Commission on the evaluation of the European Privacy Directive 95/46/CE – Brussels – May 13, 2009
Informatieveiligheid – Waarborgen van vrij verkeer van persoonsgegevens

Conference of the Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap on the resident assessment instrument (RAI) – Leuven – May 5, 2009
RAI en het eHealth-platform: mogelijkheden voor een vlotte en veilige uitwisseling van gegevens tussen zorgsettings

Work session with a Canadian government delegation – Brussels – April 30, 2009
eGovernment in the Belgian social sector, co-ordinated by the Crossroads Bank for Social SecurityThe Belgian eHealth-platform

Zorgnet Vlaanderen – Leuven – April 17, 2009
Inter-university Master of Biomedical Engineering – Vrije Universiteit Brussels & Universiteit Ghent – Brussels – April 2, 2009
Het eHealth-platform: doel, organisatie, stand van zaken en prioriteiten

Conference of the Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap on co-operation in health care: privacy and security aspects – Leuven – March 12, 2009
Samenwerken in de zorg: privacy en beveiliging – Wat mag u verwachten van het eHealth-platform ?

Work session with the Australian Minister for Human Services – Brussels – January 22, 2009
eGovernment in the Belgian social sector, co-ordinated by the Crossroads Bank for Social Security

Information session of the National Institute for Sickness and Incapacity Insurance – Brussels – January 15, 2009
Het eHealth-platform: doel, organisatie, stand van zaken en prioriteitenLa plate-forme eHealth: objectifs, organisation, situation actuelle et priorités

European Commission – i2010 subgroup on eHealth – Brussels – January 15, 2009
The new Belgian legal framework for eHealth

Ceremony 5th Covidien Awards for excellence in hospital management – Vilvoorde – December 11, 2008
eHealth met respect voor privacy en beroepsgeheimeHealth avec respect de la vie privée et du secret professionnel

Conference of the Centre for Scientific Development of Pharmacists on “What can we expect from pharmacists in a patient-centric healthcare IT environment ?” – Brussels – November 27, 2008
Mogelijke ondersteuning van het elektronisch farmaceutisch dossier door het eHealth-platform

General Assembly UNAMEC – Brussels – November 26, 2008
Het eHealth-platform: doel, stand van zaken en prioriteitenLa plate-forme eHealth: objectifs, situation actuelle et priorités

eHealth Congress of TMAB and Agoria ICT – Brussels – November 18, 2008
Overview of some on-going eHealth projects in Belgium

Workshop of e-IDea on the development of secure applications based on the Belgian electronic identity card – Ghent – November 13, 2008
eHealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart

Business meets IT” seminar of Minoc on corporate performance management – Meise – November 6, 2008
Performance management in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Pentalfa seminar on “Telemedicine: an asset for the patient and the society ?” – Leuven – October 2, 2008
Het eHealth-platform: (r)evolutie voor onze gezondheidszorg

International Social Security Forum – Tokyo/Brussels – September 24, 2008
eGovernment in the Belgian social sector, co-ordinated by the Crossroads Bank for Social Securityベルギー・クロスロードバンクによる社会保障機関の連携

eBelgium Congress – Leuven – September 14, 2008
Het eHealth-platform: doel, uitwerking en stand van zakenLa plate-forme eHealth: objectifs, concrétisation et situation actuelle

Debate organised by the Belgian Association for Medical Ethics on the ethical aspects of the eHealth-platform – Ostend – September 4, 2008
Het eHealth-platform: doel, uitwerking en stand van zakenLa plate-forme eHealth: objectifs, concrétisation et situation actuelle

Workshop of the Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs – Brussels- September 3, 2008
Verwerking van biometrische gegevens in de administratieve rechtshandhaving. Beschouwingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Postacademic course in ICT networking and security – University of Ghent – Ghent – June 26, 2008
Information security and privacy protection aspects of electronic information management in the Belgian social sector

Belgian House of Representatives – Commission for Public Health – Brussels – June 24, 2008
Toelichting bij het eHealth-platformExplication de la plate-forme eHealth

International Social Sector Forum – Brussels – June 4, 2008
Strategic use of ICT in the Belgian social sector

12th Conference of the National Union of Catholic Flemish Nurses and Midwifes (NVKVV) on Solutions for care – Affligem – May 22, 2008
Het eHealth-platform gaat voor goud

Politics 2.0 Seminar on “Technology & privacy: security in a digital world- Brussels – April 18, 2008
eGovernment, eHealth en bescherming van de privacyeGoverment, eHealth et protection de la vie privée

Belgian Senate – Commission for Social Affairs – Brussels – March 5, 2008
De Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLa Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Conference of the Center for Hospital and Nursing Sciences (KULeuven) on “De uitgavengroei in de gezondheidszorg: bedreiging of opportuniteit?” – Ghent – February 29, 2008
Elektronische gegevensuitwisseling: opportuniteit voor hogere efficiëntie, maar bedreiging voor de privacy?

National Commission Physicians – Sickness Funds – Brussels – February 25, 2008
Het eHealth-platform: concept en stand van zakenLa plateforme eHealth: concept et état d’avancement

Annual high level event of the Agoria eHealth Platform – Brussels – January 30, 2008
Be-Health as a driving force of electronic cooperation in the Belgian health care sector, based on the experience in the social sector

Executive Master in Public Management – Solvay Business School – Brussels – January 14, 2008
eGovernment: les principes de base et leur application dans le secteur social belge

Presentation of the report on “Protection of digital information” of the CAWET Working Group 55 of the Royal Belgian Academy Council for Applied Science – Brussels – December 10, 2007
Beveiliging van digitale informatie: enkele uitdagingen voor de overheid

eGovernment Congress – Brussels – December 4, 2007
Be-Health as a driving force of electronic cooperation in the Belgian health care sector, based on the experience in the social sector

Teleconference with the World Bank and the Argentinian Government – Buenos Aires/Brussels – December 3, 2007
eGovernment in the Belgian social sector,co-ordinated by the Crossroads Bank for Social Security

Seminar of the Industrial Court and Industrial Tribunals of Brussels – November 2007
De Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLa Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Conference on “Zorg & ICT: tussen kunst en kunde” – Veldhoven – November 15, 2007
Het kruispuntbankmodel voor de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling: lessons learned

Awards ceremony European Public Service Award – Luzern – November 13, 2007
eGovernment in the Belgian social sector,co-ordinated by the Crossroads Bank for Social
Security

Lunch address at the IBM Club “Anti-fraude et gestion des risques” – Paris – October 24, 2007
La Banque Carrefour belge de la Sécurité Sociale et la lutte contre la fraude

Evening Conference Studiecentrum Automatische Informatieverwerking – Antwerp – October 11, 2007
De implementatie van een Service Oriented Architecture in de sociale sector en in de gezondheidssector

Workshop at the Open Days 2007 during the European Week of Regions and Cities on “How to improve quality and efficiency for eGovernment and eServices in the regions” – Brussels – October 10, 2007
E-government in the Belgian social sector co-ordinated by the Crossroads Bank for Social Security

2nd Symposium of the National Institute for Health and Disablity Insurance on European integration and health care systems – Brussels – September 28, 2007
Be-Health as a driving force of electronic cooperation in the Belgian health care sector, based on the experience in the social sector

Panel debate of Vlerick Alumni on “Digital vs paper – Friend or enemy” – Brussels – September 19, 2007
Enkele kritische succesfactoren voor een geslaagde evolutie van een papieren naar een digitale omgeving

Work session with the World Bank and an Argentinian delegation – Brussels – September 13, 2007
E-government in the Belgian social sector, co-ordinated by the Crossroads Bank for Social Security

Workshop for finalists of the European eGovernment Awards 2007 – Brussels – July 26-27, 2007
Presentation of the selected project LIMOSA

Work session with Unédic (France) and Onem (Belgium) – Paris – June 18, 2007
E-government: les principes de base et leur application dans le secteur social belge

Work session with Finnish delegation from the health sector – Brussels – June 8, 2007
A vision on electronic cooperation in the Belgian health care sector, based on the experience in the social sector, and the role of the Be-Health platform

4th Conference of the European Commission on the European Charter for small enterprises – Berlin -June 4-5, 2007
E-govenment programme of the Belgian social sector for small and medium-sized enterprises

Workshop of the European Commission on Best practice exchange related to eGovernment – Brussels – May 31, 2007
Sharing eGovernment experience

Seminar of Vlerick Leuven Gent Management School on Leadership in ICT – Ghent – May 21, 2007
De inzet van ICT voor het bekomen van strategische voordelen

Belgian electronic identity card day of @rrowup – Ghent – April 26, 2007
Geïntegreerd elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer in de sociale en gezondheidssector op basis van de elektronische identiteitskaart

R4eGOV User Group Meeting – Brussels – April 26, 2007
The Crossroads Bank for Social Security succeeding on interoperability within the social sector

Bachelor of Political Science at the University of Antwerp – Antwerp – April 17, 2007
E-government: basisprincipes en de toepassing ervan in de sociale sector

Seminar of “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling” on the project “My career” – Brussels – March 27, 2007
Ervaringen inzake E-government in de sociale sector

Seminar of MIT-Club: from security to immunity – Meise – March 23, 2007
The role of privacy in the security landscape

Seminar of IBM on Service Oriented Architecture (SOA) – Brussels – March 13, 2007
Is Service Oriented Architecture (SOA) delivering its promise ? The case of the Crossroads Bank for Social Security

Symposium “Vrije Universiteit Brussel” on the impact of Belgian and European E-health developments on medical practice – Brussels – February 15, 2007
Een visie op elektronische samenwerking in de gezondheidszorg, gebaseerd op de ervaring in de sociale sector, en de mogelijke rol van een Be-Health platformUne vision sur la collaboration électronique dans les soins de santé, basée sur l’expérience acquise dans le secteur social, et le rôle possible d’une plate-forme Be-Health

Press conference concerning Limosa – Brussels – February 12, 2007
Limosa: mandatory declaration of foreign employees and self-employed (Dutch version)Limosa: mandatory declaration of foreign employees and self-employed (French version)

Festival of Public Administration 4.0: the Dutch Dream Revisited – Eindhoven – February 8, 2007
Innovatie: de case van de Belgische Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

8th ModinisWorkshop on Good Practice in Interoperability in Administrative Practice at Local and Regional Level – Brussels – January 30, 2007
Interoperability in the Belgian social sector

Workshop of the Belgian Privacy Commission – Brussels – January 24, 2007
E-government in de sociale sector en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Seminar of “Union des Classes Moyennes” – Namur – January 10, 2007
E-government dans le secteur social: état d’avancement et évolution prévue

Bachelor of Criminology KULeuven – Leuven – December 13, 2006
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor voor elektronische
dienstverlening in de sociale sector

Seminar of “Biomedische Kring Gent” – Ghent – November 9, 2006
Enkele ideeën voor de uitbouw van een E-health omgeving op basis van de ervaringen
inzake gecoördineerd informatiebeheer in de sociale sector

E-government Summit – Brussels – November 8, 2006
Gebruikers- en toegangsbeheer: beschikbare diensten

Seminar of the Belgian Internet Service Providers Association on data retention for the Belgian internet industry – Brussels – October 5, 2006
The data retention directive: data protection aspects

Work session with ICT-experts of Unédic (France) and Onem (Belgium) – Brussels – October 4, 2006
E-government dans le secteur de la sécurité sociale belge et la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Workshop ADAPID (Advanced Applications for e-ID Cards in Flanders) project – Leuven -September 26, 2006
e-ID and identity management aspects in the Belgian social security sector

Workshop Board of Directors Crossroads Bank for Social Security – Brussels – July 4, 2006
Naar een dienstgeoriënteerde architectuur en het gemeenschappelijk gebruik van
basisdiensten
Vers une architecture orientée services et l’utilisation commune des services de base

United Nations Public Service Day Event – New York – June 23, 2006
E-government in the Belgian social sector coordinated by the Crossroads Bank for Social
Security

Seminar of “CM Limburg” – Houthalen-Helchteren – June 15, 2006
Situering van een aantal ontwikkelingen op het vlak van elektronische dienstverlening
door de overheid en de opportuniteiten voor privé-instellingen om daarop aan te sluiten

ID-bate on IT-governance and E-government – Grimbergen – June 1, 2006
IT-governance in E-government

Workshop Flemish Government – Brussels – May 24, 2006
Hoe de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer verzoenen met een efficiënte en effectieve overheid ?

Symposium “Vlaams Artsensyndicaat” on the challenges of the Flemish health care – Genk – May 20, 2006
Gezondheidszorg en elektronische gegevensuitwisseling: hoe samenwerken zonder besmet te raken ?

Steering Committee of the Cooperation agreement between the Belgian federal state,the regions and the communities related to eGovernment – Brussels – May 8, 2006
Wet Verwerking Persoonsgegevens en de werking van de sectorale comitésLoi Traitement de Données à caractère personnel et fonctionnement des comités
sectoriels

Meeting of the eGovernment – electronic identity management Ad hoc Group of the European Commission – Brussels – May 5, 2006
Some identification needs related to workers’mobility

General Assembly “Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht” – Brussels – April 21, 2006
Agoria eHealth Member Event – Grimbergen – April 19, 2006
Enkele ideeën voor de uitbouw van een E-health omgeving op basis van de ervaringen
inzake gecoördineerd informatiebeheer in de sociale sector

Workshop Dutch Tax Administration – Center for Product and Process Development – Utrecht – April 5, 2006
Tips voor een succesvolle uitbouw van E-government

Public Management Program – Leuven – March 27, 2006, March 22, 2005, March 23, 2004 and March 24, 2003
E-government

International workshop on the importance of metadata in the use of administrative sources – Leuven – March 27, 2006
Introduction to the data warehouse labour market and social protection

i-City Brokerage Event “Unieke ontmoetingen rond een draadloze samenleving” – Hasselt – March 14, 2006
Ideeën omtrent het gebruik van ICT in de overheid om de burger beter te dienen

Roularta seminar “eID label: voor een veilig gebruik van de elektronische identiteitskaart op het internet” – Brussels – March 14, 2006
Gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale sector: concrete
toepassingen en toekomstige visie

International high-level seminar of the Austrian Presidency of the EU Council in cooperation with the European Commission on eGovernment for all Europeans – Vienna – February 10, 2006
Towards a common European electronic identity framework

Conference of the Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap on prescribing and attesting in the digital area – Leuven – January 17, 2006
Enkele ideeën voor de uitbouw van een E-health omgeving op basis van de ervaringen
inzake gecoördineerd informatiebeheer in de sociale sector

3rd TMAB Conference on E-government in Belgium – Brussels – December 1, 2005
Enkele uitdagingen inzake E-government voor de volgende jarenQuelques défis en matière d’e-government pour les années à venir

Conference of the Belgian National Office for Social Security on E-government in the social sector – Brussels – October 26, 2005
E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingenE-government dans le secteur social: développements futurs

Information day on the Communit-e project (electronic application for benefits for disabled people) – Brussels – October 18, 2005
De rol van de steden en gemeenten in het E-government van de sociale sectorLe rôle des villes et communes dans l’E-government du secteur social

3rd Conference on quality of the Belgian public services – Brussels – October 17-18, 2005
De technologie ten dienste van de burger

Workshop on E-health by Cegeka – Genk – October 16, 2005
Enkele ideeën voor de uitbouw van een E-health omgeving op basis van de ervaringen
inzake gecoördineerd informatiebeheer in de sociale sector

Contact day of the Belgian National Register on electronic identification and electronic data exchange -Brussels – October 14, 2005
Veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale zekerheidGénéralisation de l’usage de la carte d’identité électronique au sein du secteur de la
sécurité sociale

Efficiency in Government Conference – London – October 10-11, 2005
Integrated information management in the Belgian social sector

Workshop on management contracts by Ardatis – Brussels – September 29, 2005
Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid

1st Modinis Workshop on Good Practice in Interoperability in Administrative Practice at Local and Regional Level – Brussels – September 14, 2005
Interoperability in the Belgian social sector

BEA Systems Customer Day on the business benefits of a service oriented architecture (SOA) – Genval – June 23, 2005
Service oriented E-government in the Belgian social sector

Dutch Commission about reduction of the administrative burden for citizens – The Hague – June 21, 2005
Voorstel van methode voor de verlaging van de administratieve lasten in de Nederlandse
sociale sector door een rationeel informatiebeheer, gebaseerd op de Belgische ervaring

Institut Emile Vandervelde – Colloque “La cyberadministration et la protection de la vie privée sont-elles compatibles?” – Brussels – May 27, 2005
L’e-gouvernement et la protection de la vie privée: défis et propositions

Workshop on dataflows in the public sector by Ardatis & Microsoft – Brussels – May 11, 2005
Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government

Modinis Workshop on Identity Management in E-government – Leuven May 4, 2005
Identity management in E-government

Conference on management contracts in the Belgian social security sector – Brussels – April 14, 2005
Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid: een inleiding

Work session with Dutch Minister of Social Affairs – Brussels – March 21, 2005
E-government in de Belgische sociale sector

Graduate School of Business Studies K.U.Leuven – Leuven – March 11-12, 2005
E-government

IBM Academy – Brussels – February 24, 2005, February 25, 2004 and February 13, 2003
E-government in the social security sector

2nd TMAB Conference on E-government in Belgium: the leap forward – Brussels – December 2, 2004
Tips voor de succesvolle uitbouw van E-governmentSuggestions pour le développement réussi de l’E-government

Symposium Tweede Kamer der Staten-Generaal about the Belgian Crossroads Bank for Social Security – The Hague – November 26, 2004
E-government in de Belgische sociale sector

Work session with Istituto Nazionale della Providenza Sociale (Italy) – Brussels – November 10, 2004
E-government: the approach of the Belgian federal administration

Conference on Telemedicine & e-Health by 4Instance – Brussels -October 19, 2004
Informatieveiligheid en privacybescherming bij e-Health

Belgian FITCE Association – Diegem – June 17, 2004
E-government: the approach of the Belgian federal administration

European E-Government Exchange – Brussels – May 17-18, 2004
Conditions for an effective and efficient E-government

Public Sector Debate – Rotterdam – May 13, 2004
E-government in the Belgian social security sector: a successful combination of
back-office integration and an e-portal solution

PricewaterhouseCoopers E-Business Chair K.U.Leuven – Leuven – March 30, 2004
E-government in Belgium

11th VRG-Alumniday Leuven – March 12, 2004
E-government

Meeting at the European Commission on electronic identity management for eGovernment -Brussels – January 27, 2004
Electronic identity management for E-government: conceptual framework and
objectives

1st TMAB Conference on E-government in Belgium: challenges and opportunities – Brussels – December 4, 2003
The pillars of E-government

2nd Conference on quality of the Belgian public services – Brussels – November 12-13, 2003
E-government in de sociale sector: de multifunctionele aangifte

Masterclass on ICT-based innovation within public services by ROI and Zenc – The Hague – November 3, 2003
E-government in België, met klemtoon op de sociale sector

Evening Conference Studiecentrum Automatische Informatieverwerking – Brussels – October 23, 2003
E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale
sector

Brevet de Management Public de la Communauté française – Brussels – October 7, 2003
E-gouvernement

Conference on monitoring of efficiency and effectivity in public services by Strategic Seminars – Brussels – October 3, 2003
Performance monitoring als component van een modern overheidsmanagement

European E-government Conference – Cernobbio – July 7-8, 2003
E-government in the Belgian social security sector: a successful combination of
back-office integration and an e-portal solution
Multi-platform service delivery

Conference on security in E-health by L-SEC – Leuven – June 12, 2003
The Crossroads Bank for Social Security, a model for the health care sector?

IBM Government University – Madrid – June 3, 2003
E-government: the Belgian vision and experience

Workshop Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica – Leuven – May 19, 2003
Naar een uitsluitend elektronische communicatie tussen ondernemingen en de sociale zekerheid

Conference on balanced score cards by Cognos and Delta i Consulting – Brussels -May 13, 2003
Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards

Learning Journey E-Forum – Brussels – February 10, 2003
E-government: Belgian successfull experiences

E-Gov Summit World Trade Group – London – December 3-4, 2002
E-government: a structural reform process

Evening Conference Studiecentrum Automatische Informatieverwerking – Brussels – December 2, 2002
E-government: from hype to reality

E-government Conference Institute for International Research – Brussels – November 27-28, 2002
How to integrate back-office processes to guarantee an optimal service delivery to customers ?

Conference of the Federal Service on Administrative Simplification – Brussels – October 15, 2002
Administratieve vereenvoudiging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: suggesties voor een symbioseSimplification administrative et protection de la vie privée: suggestions pour une symbiose

2nd Quality Conference for Public Administrations – Copenhagen – October 2-4, 2002
E-government: towards excellence

IT Works Conference – Brussels – September 12, 2002
E-government: from hype to reality

Public Management Program – Leuven – March 19, 2002
E-governmentDe Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002The Crossroads Bank for Social Security anno 2002

Conference Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica – Leuven – March 18-19, 2002
Unieke identificatie: Kruispuntbank Ondernemingen en herziening Rijksregisterwet

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – February 15, 2002
Federaal E-portaal. Bijdrage van de sociale zekerheidE-portail fédéral. Contribution de la sécurité sociale

European Conference on E-government: from policy to practice – Brussels – November 29-30, 2001
Back office integration for better E-government services

E-government Conference CIRB – CIBG – Brussels -October 24, 2001
La stratégie E-government de l’autorité fédérale
De E-government strategie van de federale overheid

Utimaco Conference – Brussels – October 9, 2001
Belgian proposal of an organization model for an electronic identity card

Conference SD-Worx – Antwerp – September 20, 2001
E-government:het ruimer kader

E-government Conference IBM Belgium – Brussels – June 22, 2001
E-government bij de federale overheidE-government au niveau de l’autorité fédérale

Conference International Institute of Research – Brussels – June 19, 2001
Elektronische identiteitskaart – Stand van zaken

Bilateral meeting United Kingdom-Belgium – Brussels – June 18, 2001
Some initiatives of the Belgian government in order to stimulate E-government