Publication list

Cloud security evaluation tool, Brussels, Smals, 2014 (conducted by MARTIN, T.). Read Dutch versionRead French version

“User and Access Management in Belgian e-Government”, in Pohlmann, N., Reimer, H. and Schneider, W. (ed.), Securing Electronic Business Processes. Highlights of the Information Security Solutions Europe 2009 Conference, Wiesbaden, Vieweg + Teubner Verlag, 2009, 97-107 (together with DUMORTIER, J.). Read

“Gebruikers- en toegangsbeheer bij het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer in België”, Computerrecht, 2009, 52-60.

Beginselen van management voor juristen: slides voor het praktijkcollege 2008-2009, Leuven, Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de K.U.Leuven, 2009, 335 p. Read color versionRead grayscale version

“We need to dig a new Suez canal: how can ICT help changing compliance costs in the next 20 years ?”, in NIJSEN, A., HUDSON, J., MÜLLER, C., VAN PARIDON, K. and THURIK, R. (ed.), Business Regulation and Public Policy. The Costs and Benefits of Compliance, New York, Springer, 2008, 229-247 (together with ZUURMOND, A.).

“Buenas prácticas: el Banco Centralizado de la Seguridad Social de Bélgica”, Boletín EUROsociAL FISCALIDAD n° 3, december 2007, 19 (together with FORTON, V.).

Beveiliging van digitale informatie. Document van de CAWET-werkgroep 55, Brussels, Royal Belgian Academy Council for Applied Science, 2007, 35 p. (together with VANDEWALLE, J., PRENEEL, B. (co-ordinators), BEIRENS, L., BJONES, R., BRUYNINCKX, P., COCKX, J.-J., DECONINCK, G., DE SOETE, M., DUMORTIER, J., JORISSEN, F., LOKS, A., TRUYEN, J. and VAN DER VEEKEN, H.). Read

“Het informatieveiligheidsbeleid in de Belgische sociale sector”, Privacy & Informatie, 2007, 248-255.

“Het Datawarehouse Arbeidsmarkt, historiek en toekomstperspectief”, in VERMANDERE, C., VANHEERSWYNGHELS, A. and VAN DER HALLEN, P., Eén plus één is drie. Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming: verleden, heden en toekomst – Un plus un égale trois. Datawarehouse Marché du Travail et Protection Sociale: passé, présent, avenir, Reeks Wetenschap en Maatschappij, Gent, Academia Press, 2007, 21-33 (together with BRIJS, C.).

“L’expérience de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale en Belgique”, Recherches et Prévisions n° 86, Paris, CNAF, 2006, 19-31 (together with DESTERBECQ, T. and MAES, P.).

“Service Oriented Architecture (SOA) in de overheid”, IT-Monitor, 2006, nr. 8, 13-15. Read

“E-Government Program of the Belgian Social Security”, in ANTTIROIKO A.-V. and MÄLKIÄ, M. (ed.), Encyclopedia of Digital Government, Hershey-London-Melbourne-Singapore, Idea Group Reference, 2006, Volume II, 564-570 (together with MAES, P. and QUINTIN, E.). Read

“Editoriaal” (together with SNIJKERS, K.), “De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor van e-government in de sociale sector” (together with MAES, P.) and “Conclusies” (together with SNIJKERS, K.), Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement – Themanummer e-government, 2005, jaargang 10, nr. 4, 2-3, 35-55 en 56-57. Read

“De ‘harmonisering’ van het loonbegrip in de sociale zekerheid”, in JANVIER, R., VAN LIMBERGHEN, G. and VAN REGENMORTEL, A. (ed.), Het loonbegrip, Reeks Recht en Sociale Zekerheid nr. 11, Brugge, Die Keure, 2005, 203-227 (together with MAES, P.). Read

“Les apports de l’e-sécurité sociale à la simplification et à l’harmonisation de l’application de la sécurité sociale”, in Actes des Journées Juridiques Jean Dabin – Colloque 60ème anniversaire de la sécurité sociale, to be published (together with DESTERBECQ, T. and MAES, P.). Read

“E-Services in the Belgian social sector: a succesful combination of business process re-engineering and computerization”, in SIMOENS, D., PIETERS, D., PUT, J., SCHOUKENS, P. and STEVENS, Y. (ed.), Sociale zekerheden in vraagvorm – Liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 373-384. Read

“De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2004”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2004, 145-174; “La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale en 2004”, Revue Belge de Sécurité Sociale, 2004, 147-176 (together with MAES, P.). Read Dutch versionRead French version

“E-Government”, in VRG-Alumni, Recht in beweging. 11de VRG-Alumnidag 2004, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2004, 141-166. Read

“Best practice in E-government. Reisduur en wachttijden in sociale zekerheid vermeden”, Informatie, January-February 2004, 52-57 (together with MAES, P.). Read

“De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2003”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT VAN DE K.U.LEUVEN, Gegevensverwerking in de welzijnssector, Leuven, Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven, 2003, 22 p. (together with MAES, P.). Read

E-government: the approach of the Belgian federal administration, Brussels, FEDICT & Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 2003, 55 p. (together with DEPREST, J.). Read

“E-government: denken vanuit logica van burger en bedrijf”, Lokaal, 2003, 29. Read

“E-government: from hype to reality”, in IT-WORKS, ICT vandaag en morgen, Brussels, 12 September 2002, 48 p. Read

“Modernisering van het informatiebeheer in de sociale zekerheid: voordelen voor de sociaal verzekerden”, in SIMOENS, D. and PUT, J. (ed.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001. Wetgeving-rechtspraak, Brugge, Die Keure, 2001, 25-42 (together with MAES, P.). Read

A decade of research @ the crossroads of law and ICT, Brussels, Larcier, 2001, 452 p. (ed. together with DUMORTIER, J. and TAEYMANS, M.), including “A model for electronic data exchange in the public sector”, 229-240. Read

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het telematicanet­werk van de sociale zekerheid 1998-1999, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 2000, 252 p.; Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Le réseau informati­que de la sécurité sociale 1998-1999, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 2000, 252 p.

“Informatisering en sociale zekerheid anno 2000: status questionis, strategische opportuniteiten en juridische aspecten”, in VAKGROEP SOCIAAL RECHT VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN, Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht, Wilrijk, Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Antwerpen, 29 October 1999, 33 p.

“Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid: voordelen voor de sociaal verzekerden”, in PUT, J. (ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, Die Keure, 1999, 377-408. Read

“Administratieve vereenvoudiging en gegevensbescherming”, Computerrecht, 1999, 164-165. Read

“De invoering van een elektronisch leesbare sociale identiteitskaart voor alle Belgen”, Computerrecht, 1998, 14-19. Read

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het telematicanetwerk van de sociale zekerheid 1996-1997, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1998, 428 p.; Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Le réseau informatique de la sécurité sociale 1996-1997, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1998, 418 p.

“Een elektronisch leesbare sociale identiteitskaart voor alle Belgen”, Oriëntatie, 1997, 239-244.

“The introduction of an electronically readable social identity card for all Belgians”, in VAN DEN BROECK, L. and SIKKEL, A.J. (ed.), Health Cards ’97, Studies in Health Technology and Informatics 49, Amsterdam, IOS Press-Ohmsha, 1997, 141-148.

“Hoe omgaan met de Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP) in organisaties ? Een schematisch overzicht van de belangrijkste verplichtingen”, in GEUKENS, M., MICHIELS, G. and PONJAERT-KRISTOFFERSEN, I. (ed.), Informatisering en privacy: omgaan met gegevens over jongeren in het kader van de hulpverlening, Brussels, Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg, 1997, 19-28.

“Koppeling van administratieve databanken voor onderzoeksdoeleinden, als alternatief voor of aanvulling op een volkstelling in België”, in STEUNPUNT WERKGELEGENHEID, ARBEID EN VORMING, Census Belgica 2001. Verslagboek deel 2: De toekomst van de volkstelling in België, Leuven, Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming van de K.U.Leuven, 1997, 75-82. Read

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het telematicanet­werk van de sociale zekerheid 1994-1995, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1996, 288 p.; Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Le réseau informatique de la sécurité sociale 1994-1995, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1996, 286 p.

“SOSENET: de principes van een telematicanetwerk voor de sociale zekerheid binnen de Europese Unie”, in MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG, 50 jaar sociale zekerheid … en daarna ?, Part 1, Brussels, Bruylant, 1995, 99-115; “SOSENET: les principes d’un réseau télématique de sécurité sociale au sein de l’Union européenne”, in MINISTERE DE LA PREVOYANCE SOCIALE, 50 ans de sécurité sociale … et après ?, Part 1, Brussels, Bruylant, 1995, 97-113.

“De uitvoeringsbesluiten nrs. 9 en 12 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens m.b.t. de kennisgevingsplicht bij eerste registratie en de aangifteplicht aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer”, Computerrecht, 1995,146-156. Read

“Télé-échanges de données sociales – Tele-uitwisseling van sociale gegevens”, in EDIFICAS BELGIUM, Commerce, finance et déclarations électroniques et les services administratifs et comptables: big shift ou non événement ? – Tele-aangifte, elektronische handel en financiën in boekhouding en administratie: big shift of non-event ?, Terhulpen, 8 June 1995, VIII, 1-15 (together with QUINTIN, E.).

“De verwerking van gevoelige en gerechtelijke gegevens in het licht van de Belgische Wet Verwerking Persoonsgegevens”, Computerrecht, 1995, 90-99. Read

“De dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 1995”, Oriëntatie, 1995, 113-132.

Persoonsgegevens en privacybescherming. Commentaar op de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Brugge, Die Keure, 1995, 348 p. (ed. together with DUMORTIER, J.), including “Toepassingsgebied en begripsdefinities”, 19-61 en “De verwerking van gevoelige en gerechtelijke gegevens”, 119-151.

“De kennisgevingsplicht van de houders van bestanden vervat in de artikelen 4, § 1 en 9 WVP en het uitvoeringsbesluit nr. 9”, in INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA VAN DE K.U.LEUVEN, De uitvoeringsbesluiten van de privacywet. Analyse en toepassingen, Leuven, Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de K.U.Leuven, 30 March 1995, 8 p.

Inleiding tot het informatica- en telecommunicatierecht (syllabus hoorcollege), Brussels, Erasmushogeschool, 1995, 218 p. (together with DUMORTIER, J., TAEYMANS, M. and VERCRUYSSE, J.). Read

“Relatiebankieren en de finaliteitsregel van artikel 5 WVP”, Computerrecht, 1994, 247-250 (together with DUMORTIER, J.).

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Uitbouw van het telematicanetwerk van de sociale zekerheid 1991-1993, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1994, 218 p.; Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Installation du réseau informatique de la sécurité sociale, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1994, 216 p.

“Case presentation Belgian Crossroads Bank for Social Security”, in EDS, Information re-engineering. Networking, new markets, challenges and ethics (Brussels, September 13, 1994), Brussels, 1994, 11 p.

“10 jaar informatisering van de Belgische sociale zekerheid”, Computerrecht, 1994, 101-108. Read

“De gevolgen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens voor de sector van de gezondsheidszorg”, Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1994, 251-277. Read

“SOSENET: the provision of a Social Security Network across the European Union”, in IBM, European Social Security Conference. People helping people through technology, Dublin, 16-18 mei 1994, 10 p., with copy in EMEDI, EMEDI 1994 Conference, 26-27 May 1994, 13 p. Read

“De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”, in ASSURAMA, Arbeidsongevallenverzekering voor de dagelijkse praktijk van de professionele makelaar, Lochristi, Assurama, 1994, 49-85. Read

“Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens”, Acta Hospitalia, 1994, 5-25; “Les implications de la loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel”, in CENTRE D’INFORMATIQUE POUR LA REGION BRUXELLOISE, Vie privée et informatique, Brussels, Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, 22 September 1994, 33 p.

“Toepassingsgebied en begripsdefinities”, in COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, Welke commissie voor welke persoonlijke levenssfeer ? Juridische akten van de informatiedag van 3 mei 1993, Brussels, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, 1994, 9-37. Read

“De toepassing van de Wet Verwerking Persoonsgegevens in de onderneming”, in BELGISCHE VERENIGING VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN en ASSOCIARE, Privacy en andere grondrechten in de onderneming, Gent, Die Keure, 26 November 1993, 14 p. Read

“De geïnformatiseerde sociale zekerheid”, in LAHAYE, D. (ed.), Sociale zekerheid in beweging. Liber amicorum J. Viaene en R. Vandendriessche, Menselijke Schade – Reeks Medisch Verzekeringsrecht en Verzekeringsgeneeskunde nr. 24, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1993, 189-200. Read

“Juridische kennissystemen in België”, Computerrecht, 1993, 202-205. Read

“De Belgische privacywet: gevolgen voor de sociale zekerheid”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid – Speciaal nummer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1993, 197-369 (ed. together with VERBIST, W.), including “De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Toepassingsgebied en begripsdefinities”, 207-235, “Samenvattende vergelijking tussen de Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer en maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer vervat in de Kruispuntbankwet”, 315-331 (together with GEERNAERT, K.) and “Kalender m.b.t. de inwerkingtreding van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, 347-359; “La loi belge relative à la protection de la vie privée: implications pour la sécurité sociale”, Revue Belge de Sécurité Sociale – Numéro spécial par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, 1993, 191-363 (ed. together with VERBIST, W.), including “La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Le champ d’application et les définitions”, 201-229, “Comparaison récapitulative entre la loi relative à la protection de la vie privée et les mesures de protection de la vie privée contenues dans la loi sur la Banque Carrefour”, 309-325 (together with GEERNAERT, K.) and “Calendrier relatif à l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel”, 341-353.

“Verbetering van het apparaat”, in DILLEMANS, R. (ed.), Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid, Leuven, Universitaire Pers, 1993, 365-372 and in SOCIURA-PROJECT, Blauwdruk voor een haalbare aanpassing van de sociale zekerheid, Leuven, Universitaire Pers, 1993, 81-84.

“Kalender met betrekking tot de inwerkingtreding van de Belgische privacywet”, Computerrecht, 1993, 94-97. Read

“De bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van medische persoonsgegevens”, in MEDI-IUS, Medisch beroepsgeheim en verzekeringen, Antwerpen, 19 June 1993, 12 p.; La protection de la vie privée à l’égard des traitements de données médicales à caractère personnel”, Journal de réflexion sur l’informatique, 1994, n°30, 46-52. Read

“Developing legal knowledge based systems using decision tables”, in INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LAW, The fourth international conference on artificial intelligence and law, Amsterdam, 15-18 June 1993, 282-291 (together with VANTHIENEN, J.). Read

“Bewijsrecht en informatietechnologie: de aanpak in de Belgische sociale zekerheid”, Computerrecht, 1993, 56-60, with copy in Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1993, 161-169. Read

“Privacybescherming en gegevensbeveiliging: een casus uit de publieke sector”, in INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA VAN DE K.U.LEUVEN, Privacywetgeving en gegevensbeveiliging, Leuven, Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de K.U.Leuven, 18 February 1993, 15 p.

“België heeft (eindelijk) een privacywet”, Computerrecht, 1993, 39. Read

“De inzetbaarheid van juridische adviessystemen in de praktijk van het sociale-zekerheidsrecht”, Rechtskundig Weekblad, 1992-1993, 585-606 (together with SCHEPERS, J., DE SMEDT, L. and VAN BUGGENHOUT, B.).

“Model voor de rationalisatie van de uitwisseling van sociale gegevens m.b.t. migrerende werknemers binnen de Europese Gemeenschap”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT K.U.LEUVEN, De sociale zekerheid herdacht. 25 jaar Instituut Sociaal Recht K.U. Leuven, Gent-Leuven, Mys & Breesch-Universitaire Pers, 1992, 195-210 (together with JORENS, Y.).

“Recente ontwikkelingen m.b.t. het Belgisch wetsontwerp tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens”, Computerrecht, 1992, 200-203. Wat is en hoe werkt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ?, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1992, 65 p.; La Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Missions & fonctionnement, Brussels, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1992, 62 p.

“Nieuwe privacycommissie in België”, Computerrecht, 1992, 79. Read

“General consideration of the Belgian data protection Bill of May 1991”, in DUMORTIER, J. (ed.), Recent developments in data privacy law, Leuven, University Press, 1992, 59-78. Read

“Het wetsontwerp Wathelet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, Computerrecht, 1992, 2-9. Read

“L’informatisation des procedures et de la gestion des institutions de securite sociale”, in INSTITUT EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE, Innovation technologique et sécurité sociale. Annuaire EISS 1991, Leuven-Amersfoort, Acco, 1992, 67-95.

HANDIPAK versie 2.01 (computeradviessysteem met gebruikershandleiding en handboek m.b.t. de financiële tegemoetkomingen aan gehandicapten), Brussels, SmalS-MvM, 1991 (together with DE SMEDT, L. en SCHEPERS, J.).

“Het witboek van INSEA”, Computerrecht, 1991, 219-220. Read

“Een nieuwe Belgische telecommunicatiewetgeving”, Computerrecht, 1991, 216-217. Read

“Kennissystemen en recht”, in CIPAL, Artificiële intelligentie: is er een expert in de zaal, Antwerpen, 31 May 1991, 17 p.

“De erkende sociale sekretariaten en de informatisering van de sociale zekerheid”, in SOCIALE DIENST VLAAMS EKONOMISCH VERBOND, Het brein van de werkgever, Antwerpen, VEV, 1991, 133-154. Read

“The development of a knowledge based system for the comparison of national social security systems of member states of the European Communities in a dynamic perspective”, in THE FOUNDATION FOR LEGAL KNOWLEDGE SYSTEMS, Legal knowledge based systems. Aims for research and development, Lelystad, Koninklijke Vermande, 1991, 36-47 (together with DEBROCK, K., LEMMENS, V. and VAN BUGGENHOUT, B.). Read Dutch version

“Rapport sur les systèmes experts juridiques en Belgique” in CONSEIL DE L’EUROPE, Les systèmes basés sur l’intelligence artificielle dans le domaine juridique. Actes du 9e Symposium sur l’informatique juridique en Europe – Bonn, 10-12 octobre 1989, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1991, 63-71. (together with BROUWERS, D.).

“La genèse politique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale”, in BERLEUR, J., LOBET-MARIS, C., POULLET, Y., Evaluation sociale des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Namen, Presses Universitaires, 1990, 131-139. Read

“De wet tot oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid”, O.C.M.W. Visies, 1990, nr. 3, 17-24.

“Openbare telecommunicatie-infrastructuur en telecommunicatiediensten”, in INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA VAN DE K.U.LEUVEN, De hervorming van de Belgische telecommunicatiewetgeving, Leuven, Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de K.U.Leuven, 16 and 23 November 1990, 25p.

Actuele uitdagingen voor de sociale zekerheid, II, Brugge, Die Keure, 1990, 109 p. (together with PERSYN, C., PIETERS, D. and VAN BULCK, K.), including “De informatisering van de sociale zekerheid: doelstellingen en gevolgen”, 1-23.

“Oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid”, Droit de la Consommation – Consumentenrecht, 1990, 198-216.

“The computer supported development of juridical advice systems based on the decision table technique”, in THE FOUNDATION FOR LEGAL KNOWLEDGE SYSTEMS, Legal knowledge based systems. An overview of criteria for validation and practical use, Lelystad, Koninklijke Vermande, 1990, 50-56 (together with HERBOSCH, E., VAN BUGGENHOUT, B. and VAN BULCK, K.).

“De beveiliging van de sociale kruispuntbank en het geïntegreerd netwerk tussen de instellingen van sociale zekerheid”, in INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH, Effectieve informatiebeveiliging, Brussels, 6-7 February 1990, 12 p.

“Het wetsontwerp tot oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid”, Computerrecht, 1990, 8-15; “Le projet de loi relative à l’institution et à l’organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale”, Computer & Telecoms Law Review, 1990, 74-84.

“The role of the cross-roads database in the Belgian social security system”, in BULL, Third Bull Executive Seminar on Social Security, Amsterdam, 11-13 October 1989, 17p.
MINIPAK (computeradviessysteem met gebruikers­handleiding m.b.t. de regeling inzake het bestaansminimum), Leuven, Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.LEUVEN, 1989 (together with VAN BULCK, K.).

Documentair systeem m.b.t. de omzendbrieven betreffende het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten. Onderzoek in opdracht van de Gemeenschapsminister van Welzijn en Gezin (computerpakket metgebruikershandleiding), Leuven, Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven, 1989.

“De werking van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid – Speciaal nummer m.b.t. de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 1989, 27-48; “Le fonctionnement de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, Revue Belge de Sécurité Sociale – Numéro spécial concernant la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, 1989, 27-48.

“Voorontwerp van wet. De oprichting van een kruispuntbank voor de sociale zekerheid”, Oriëntatie, 1989, 157-164 (together with VIAENE, J.). Read

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van de sociale zekerheid. Onderzoek betreffende de Europese integratie in opdracht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Leuven, Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven, 1988, 245 p. Read

“Le développement automatisé de systèmes d’aide à la décision sur la base de la technique des tables de deci­sion”, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE and CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZONE (ed.), Informatica e regolamentazioni giuridiche, Roma, 1988, X.

Het nieuw gehandicaptenrecht. Com­mentaar bij de nieuwe wetgeving en recente evoluties in het beleid, Recht en Sociale Hulpverlening, Brugge, Die Keure, 1988, 158 p. (together with VAN BUGGENHOUT, B., LEUS, I., CASTELEYN, H., HERTECANT, G. and DEMEESTER, W., ), including “HANDIPAK: computeradviessysteem m.b.t. de financiële tegemoetkomingen aan gehandicapten”, 21-26.

“De inzet van de beslissingstabellentechniek bij de ontwikkeling van juridische computeradviessystemen”, Computerrecht, 1988, 149-152.

“Description du projet M.I.J.A. – Model voor de inzet van Informatica bij Juridische Adviesverstrekking”, in SCHAUSS, M. (ed.), Systèmes experts et droit, Précis et travaux de la Faculté de Droit de Namur n°6, Brussels, Story-Scientia, 1988, 87-96.

HANDIPAK versie 1.01 (computeradviessysteem met gebruikershandleiding en handboek m.b.t. de financiële tegemoetkomingen aan gehandicapten), Brussels, Inbel, 1987; HANDIPAK version 1.02 (système automatisé de conseils avec manuel d’emploi et guide concernant les allocations financières aux handicapés), Brussels, Inbel, 1987; HANDIPAK Fassung 1.03 (Computerberatungssystem mit Gebrauchsanweisung und Handbuch betreffend die Behindertenbeihilfen), Brussels, Inbel, 1987 (together with VAN BULCK, K.).

Volmachten en sociale zekerheid 1986-87, Reeks Sociaal Recht nr. 32, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 268 p. (together with PERSYN, C., SIMOENS, D., VAN LANGENDONCK, J. en WUYTS, R.), including “Toegang tot het Rijksregister”, 101-128 en “Gezinsbijslagen”, 129-148. Read RijksregisterRead Gezinsbijslagen

“Samenwerkende werklozen: abnormaal lange werkloosheid”, Personeel, 1987, nr. 205, 3-5. Read

“De computer ten dienste van de arbeidsbemiddeling en het werkloosheidsrecht van morgen”, in PIETERS, D. (ed.), Plus Ultra – Bijdragen over werken en niet werken en het sociale zekerheidsrecht morgen, Antwerpen, Kluwer, 1986, 281-299. Read

“Leerovereenkomst: aanpassing minimumvergoeding”, Personeel, 1986, nr. 186, 1-3.

“Mobiliteitspremies werknemers bouwsector: loon ?”, Personeel, 1986, nr. 183, 4-5.

“Elektronische informatieoverdracht in de sociale zekerheid en privacybescherming”, in Vervolmakings­cyclus voor verzekeringsgeneeskunde 1985-1986, Leuven, Afdeling Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde van de K.U.Leuven, 1986, 171-187.

Algemene schets van een rationele informatieverwerking in de sociale zekerheid”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1986, 399-476; “Ebauche générale d’un traitement rationnel de l’information en sécurité sociale”, Revue Belge de Sécurité Sociale, 1986, 389-462 (together with VIAENE, J., LAHAYE, D. and VAN STEENBERGE, J.).

Informatieverstrekking sociale zekerheid. Rapport in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, Leuven, Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven, 1985, 224 p. (together with PERSYN, C., PIETERS, D., SIMOENS, D., VAN BUGGENHOUT, B. and VAN LANGENDONCK, J.).

Die Methode der Erfassung der zur Berechnung der Sozialversicherungsleistungen an Arbeitnehmer benötigten Sozialdaten. Ein Vergleich zwischen Belgien und der Bundesrepublik Deutschland, München, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht, 1985, 59 p.